Thông Tin

Tải Game - Thiên Long Miễn Phí
Yêu cầu hệ thống

» Hệ điều hành : Hỗ trợ các phiên bản Win XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10
» Yêu cầu khác :

Yêu cầu tối thiểu
CPU Intel Pentium III 800M
Memory 256 MB
VGA 32MB, hỗ trợ DirectX9.0c
HDD Phải còn trống ít nhất 2.5 GB mới cài được game
Yêu cầu đề nghị
CPU Core 2 Duo (3.0 Ghz) hoặc cao hơn
Memory 2 GB hoặc cao hơn
VGA 512 MB hoặc cao hơn, hỗ trợ DirectX9.0c trở lên
HDD Còn trống 5.0 GB hoặc hơn
Download Full
Bản Full
Máy chủ Google https://drive.google.com/file/d/1fqAAqngEG3D9_PLLlsUX-3aq6u8GmPbs/view 1.4GB
Link Dự Phòng https://drive.google.com/file/d/1fqAAqngEG3D9_PLLlsUX-3aq6u8GmPbs/view 1.4GB
Link Dự Phòng 2 https://drive.google.com/file/d/1fqAAqngEG3D9_PLLlsUX-3aq6u8GmPbs/view 1.4GB
Các bằng hữu nhớ đăng nhập Google để tải Game
Download Patch
Bản Patch
Máy chủ Google 488MB
Link Dự Phòng 488MB
Yêu cầu hệ thống

» Yêu cầu cài "Language for non-Unicode programs : Current Language" về English(United Kingdom)
» Yêu cầu máy phải cài DirectX 9.0
» Yêu cầu máy phải cài NET Framework 4.7